Om oss

Hjem » Om oss

Vårt mål er å være en bedrift som er til å stole på med tanke på kvalitet, punktlighet og pris.

elektrisk lastebil
Stillaspartner disponerer 20 lastebiler og biler av forskjellig størrelse, noe som gjør at vi er veldig fleksible og kan utføre rimelige transport oppdrag.
Vi har nå også en elektrisk lastebil, og tilbyr fosilfri transport av stillas
stillaskurs

Vi har raskt etablert oss som en betydelig leverandør for stillas tjenester i distriktet og har de fleste store entreprenørene som kunder.

98

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for deg som vil levere til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Dette skaper nye forretningsmuligheter for leverandører og reduserer risiko for innkjøpsorganisasjoner.
Stillaspartner er også medlem av Stillasentreprenørenes forening, SEF.

Vi er Stillaspartner

Stillaspartner er sør/vestlandets ledende stillasentreprenør onshore.
Vi startet opp i Juni 2005 og er i dag Ca. 40 fast ansatte og har en del innleid arbeidskraft ved behov.

Stillaspartner disponerer 20 lastebiler og biler av forskjellig størrelse, noe som gjør at vi er veldig fleksible og kan utføre rimelige transport oppdrag.
Vi har raskt etablert oss som en betydelig leverandør for stillas tjenester i distriktet og har de fleste store entreprenørene som kunder.
Bedriften innehar status som mesterbedrift.
Tor Magne

Tor Magne Tjemsland

Daglig leder, eier

tormagne@stillaspartner.no

Jobb: : 99 48 99 99

Privat: 913 35 026

Thomas

Thomas Grøhn

Ass. Driftsleder

thomas@stillaspartner.no

Tlf: 903 65 877

Merete

Merete Folkvord

Kontoransvarlig

merete@stillaspartner.no

Tlf: 947 81 900

Nanny

Nanny Tjemsland

Kontormedarbeider

nanny@stillaspartner.no

Tlf: 918 54 757

gerd

Gerd Jane Helleland

Regnskap

gerdjane@stillaspartner.no

Tlf: 901 47 301