Fasade stillas utleie

Hjem » Tjenester » Fasade stillas

Fasade stillas Stavanger.  Et fasade stillas i lastklasse 3 brukes gjerne til fasadejobber som tømmer, til maling eller taksikring i forbindelse med større og mindre takjobber.

I motsetning til industri/murerstillas er fasadestillas et rammestillas system der spir og tverrbjelke er pre-montert.

En ramme har en fast høyde på 2m men man kan også benytte tilpasnings rammer i bunn av stillas i størrelsene 0,66 og 1m. høyde.

Dette gjør at systemet er svært enkelt å montere på rene veggflater

Vi benytter fasade stillas av typen Blitz

Kan belastes med 200 kg/m2 jevnt fordelt last.
Kan leveres i følgende lengder 0,32-0,73-1,57-2,07-2,57-3,07 og et begrenset antall 4,14m.

Stillaspartner har ca. 40000 m2 med aluminium fasadestillas.

stillas stavanger, stillas sandnes, fasade stillas

Sikkerhet ved arbeid Fasade stillas i høyden.

Norsk lovgivning og Arbeidstilsynet stiller strenge krav vedrørende sikkert arbeid i høyden. Dette er noe vi i Stillaspartner AS er meget opptatt av, for å ivareta sikker handling og sikker fremdrift i prosjektet. Det er per dags dato alt for mange ulykker vedrørende arbeid i høyden, for å redusere dette er det viktig å planlegge all aktivitet fra start til endt prosjekt.

Bruk kollektiv fallsikring – som for eksempel stillas – fremfor personlig fallsikringsutstyr.

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Atkomst: Stillaset må ha en sikker atkomst.
 • Skilting: Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring: Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulv: Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk: Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.
 • Opplæring: Alle som skal montere, endre, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter, skal ha dokumentert opplæring. Arbeidsgiver skal også påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av sikringsutstyr mot fall.
 • Stillas skal være typegodkjente etter NS-EN 12810, stillas skal være varig merket med denne godkjennelsen.

Alle stillas som leies ut av Stillaspartner er av anerkjente produsenter som Haki, Aluhak, Layher, Allfix og Altrad og er typegodkjente iht. NS-En 12810.

Stillaspartner tilbyr også kursing i stillasaktivitet og arbeid i høyden.

Ja takk, jeg ønsker gjerne pristilbud på Fasade stillas

  Bestill gratis befaring