Byggegjerde utleie

Hjem » Tjenester » Byggegjerde

Byggegjerde utleie. Stillaspartner leverer byggegjerder for utleie, som er lagd for å holde uvedkommende ute fra byggeplasser, eller andre private områder. Sikring av alle typer byggeplasser i forbindelse med nybygging, grave- og rivingsarbeider, branntomter,og andre steder med behvor midlertidig sikring av området- På en bygg- eller anleggsplass er fleksibilitet viktig og gjerder må kunne flyttes underveis i byggeprosessen

 

Sikring av anleggsplassen

På en anleggsplass finnes verdifulle gjenstander som uvedkommende dessverre ofte får vite om. Et annet moment er at en anleggsplass er som en magnet for lekelystne barn - noe som utgjør en stor risiko og øker behovet for å sikre. For å hindre at uvedkommende kommer inn på anleggsplassen er byggegjerder en god og kostnadseffektiv metode. Det finnes også en rekke sikkerhetsprodukter for montering på gjerdene. På alle anleggsplasser bør man tidlig foreta en vurdering av behov ut ifra de stedlige forhold - på bakgrunn av vurderingen velger man sikringstiltak.

Byggegjerder benyttes også ofte til å hindre direkte adkomst til stillaser og trappetårn på offentlig tilgjengelige plasser som f.eks. bykjerne eller borerettslag.

 

Byggegjerde utleie

Bruk av byggegjerder er svært fleksibelt, og enkelt og montere.

Vi disponerer ca. 2000 meter med byggegjerder

Størrelse på byggegjerder er 3,5m lengde x 2m høyde.

 

Stillaspartner tilbyr i tillegg til utleie av byggegjerder også frakt og montering/demontering av byggegjerder.

byggegjerde utleie, byggegjerde, stillasparnter

Sikkerhet ved arbeid i høyden.

Norsk lovgivning og Arbeidstilsynet stiller strenge krav vedrørende sikkert arbeid i høyden. Dette er noe vi i Stillaspartner AS er meget opptatt av, for å ivareta sikker handling og sikker fremdrift i prosjektet. Det er per dags dato alt for mange ulykker vedrørende arbeid i høyden, for å redusere dette er det viktig å planlegge all aktivitet fra start til endt prosjekt.

Bruk kollektiv fallsikring – som for eksempel stillas – fremfor personlig fallsikringsutstyr.

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Atkomst: Stillaset må ha en sikker atkomst.
 • Skilting: Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke.
 • Forankring: Stillas som ikke er konstruert for å være frittstående eller hengende må ha tilstrekkelig forankring. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Forankringer skal prøves med 20 % høyere belastning enn de beregnes for.
 • Stillasgulv: Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk: Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.
 • Opplæring: Alle som skal montere, endre, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter, skal ha dokumentert opplæring. Arbeidsgiver skal også påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av sikringsutstyr mot fall.
 • Stillas skal være typegodkjente etter NS-EN 12810, stillas skal være varig merket med denne godkjennelsen.

Alle stillas som leies ut av Stillaspartner er av anerkjente produsenter som Haki, Aluhak, Layher, Allfix og Altrad og er typegodkjente iht. NS-En 12810.

Stillaspartner tilbyr også kursing i stillasaktivitet og arbeid i høyden.

Ja takk, jeg ønsker gjerne pristilbud på Byggegjerde

  Bestill gratis befaring